Mutlu Akademi

0 224 413 69 70
bilgi@mutluakademi.com.tr

Yüksekte çalışma eğitimi

UYGULAMALI YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

*Eğitim, 6 saat teorik ve 10 saat uygulama şeklinde yapılacaktır.

*Teorik eğitim için projeksiyon sunumu yapılabilecek bir oda yeterlidir. Pratik eğitim sahası, işyerinizde personellerin ihtiyacına uygun olacak şekilde uygulamaların yapılabileceği bir alan olmalıdır. Belirlenen alanda; merdiven, iskele, yaşam hattı, yükseltici platform vb. bulunması uygulamanın verimini arttıracaktır.
*Eğitime, kursiyerlerin normal zamanda kullandığı/kullanacağı kişisel koruyucu donanımları ile katılmaları önerilir. Bu sayede kendi malzemelerini daha iyi tanıyarak güvenli çalışma yapmaları kolaylaşacaktır. Tarafınızdan temin edilemeyen malzemeler firmamız tarafından eğitim alanına getirilecektir.
*Eğitim sonunda kursiyerlere sınav yapılarak Katılım Sertifikası verilecektir.
*Eğitim süresince işyerinizdeki yüksekte çalışma risklerinin belirlenerek asgari düzeye indirilmesi amacıyla işyerindeki çalışma koşulları ve tesis imkanları gözlenip eğitim sonunda tavsiye raporu verilecektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
1-Yüksekte Çalışma Kavramı ve Yasal Boyutları
-Yüksekte çalışmanın tanımı ve taşıdığı riskler
-Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
-Yükseklik bilinci ve çalışma ortamları
2-Yüksekte Çalışma Yöntemleri ve Ekipmanları
-Serbest yüksekte çalışma ve riskleri
-Yükseğe güvenli ulaşma yöntemleri -Merdiven, hareketli ve sabit iskele, platform, vinç vb. mekanik yükselticiler ile güvenli çalışma yöntemleri
-Güvenlik ağları, korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma yöntemleri
-İple erişim ve yüksekte çalışmanın farkları

3-Teknik Konular
-Yüksekte çalışmada kullanılan malzemeler ve özellikleri (kask, emniyet kemeri, düşme durdurucu, şok emici, lanyard, karabinalar, makaralar)
-Kullanılan ekipmanların standartları -Malzemelerin nerede, nasıl kullanılacağı ve doğru kuşanılması
-Malzemelerin kontrolü, bakımı ve saklanması
-Düğümler (Sekizli, çift balıkçı, tam kazık, yarım kazık, kelebek)
-Ankraj noktası oluşturarak yatay ve dikey yaşam hatlarının kurulması
-Yaşam hatlarında güvenli hareket kuralları
-Yaşam hattı olmayan yerlerde çift kollu lanyard ile tırmanma ve yan geçiş
-Düşme faktörü ve sarkaç etkisi
4-Sağlık Konuları
-Asılı kalma travması hakkında genel bilgilendirme

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI
Katılımcı;
1-Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
2-Yüksekte çalışma ortamlarının neler olduğunu bilir.
3-Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.
4-Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
5-Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları bilir. (Kask, emniyet kemeri, düşme durdurucu, şok emici, lanyard, karabinalar, makaralar)
6-Yüksekte çalışma ekipmanlarını bilir. (Merdiven, iskele, platform, vinç vs.)
7-Yüksekte çalışma ekipmanlarının çalışma prensiplerini bilir.
8-Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
9-Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
10-İskelenin nasıl kurulacağını bilir ve iskele üzerinde güvenle çalışır.
11-Güvenlik ağları, korkuluklar, çatılar ve çatılarda güvenli çalışma konularını bilir.
12-Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
13-Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
14-Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
15-Düşme faktörü, sarkaç etkisi ve yüksekte çalışma risklerinden korunma yöntemlerini bilir. 

Web hizmetleri: yakamoz.net