Mutlu Akademi

0 224 413 69 70
bilgi@mutluakademi.com.tr

Hakkımızda

2004 yılından itibaren çeşitli konularda faaliyetlerine devam etmekte olan MBA Danışmaklık 2007 yılında sertifikalı ilk yardım eğitimlerini, 2013 yılında Mutlu Bayır Akademi OSGB'yi de oluşturarak büyümeye devam ediyor. Mutlu Bayır Akademi OSGB konusunda uzman hekimler, her sınıftan tecrübeli İş Güvenliği Uzmanları ve eğitimcilerden oluşan uzman kadrosu ile hizmet vermeye devam edecektir.

Hedeflerimiz

Öncelikli hedefimiz, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği her alanda onlara destek olmaktır.

Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bizim amacımız bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmektir.

Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip uzmanlarımız vasıtasıyla, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri almak, acil durumlarda müdahale yapabilecek kişileri belirlemek ve onları eğitmek, iş güvenliği eğitimlerini planlamak ve uygulamak, iş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm tekniklerini ve metotlarını kullanarak daha güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturmak bizim temel amacımızdır.

Yetki Belgesi

Mutlu Bayır Akademi OSGB bütün bu konularda sizlere hizmet vermesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından; İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yetkilendirilmiş bir kurumdur.

Web hizmetleri: yakamoz.net