Mutlu Akademi

0 224 413 69 70
bilgi@mutluakademi.com.tr

Acil Durum Eğitimleri

İŞLEMELERDE ACİL DURUM ARAMA, KURTARMA, TAHLİYE EĞİTİMİ
6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği yasası gereği Destek Elemanı (İşlemelerde Acil Durum Arama, Kurtarma, Tahliye Eğitimi) ekiplerin oluşumunu sağlayacak eğitim olarak düzenlenmiştir. Bu eğitimin temel amacının çalışanların önce can güvenliği ve sağlığının önemli olduğu, daha sonra ise mal güvenliğinin sağlanması ve üretim güvenliğinin sağlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Yaklaşık 3 saatlik bir eğitim olup bu eğitim verildikten sonra işletme tarafından istenirse senaryolu tahliye planları uygulanmaktadır.
Eğitim Konuları:
• Acil Durum Nedir?
• Mevzuatta acil durum
• İş Yerinde Acil durum Ekiplerinin oluşturulması
• Acil durum organizasyon yapısı
• Acil Durum Ekiplerinin görevleri,
• İşyerinde Acil durumların Belirlenmesi,
• Yangın,
• Deprem,
• Kimyasal Dökülmesi,
• Sel Su Baskını,
• Sabotaj, Terör ve savaş durumları
• Arama,
• Kurtarma,

Web hizmetleri: yakamoz.net